Kas?

Artur Adson

Mu pääsläse´ jäll omma ära lännü,
neist taivas jäänü väega tühäss!
Ma ole vahtnu neid, neid ole nännü,
nä terve suve teivä rõõmupühäss.

Neid oodi keväjäl jo varra
nink perrä kaie vanast kallendrist,
kas päivä´ neil jo tulemisess parra,
kon mullu sai tähtraamatuhe rist?

Mul edimäne asi aknast vällä kaien
neid nätä säuhklemän nink tiirlemän –
ei väsu silmä neile perrä kaien –
jo pilvin nemä, jo siinsaman piirlemän.

Oh taivatsirgu`, Püha Maarja linnu`,
nii nimetap teid vaga rahvasuu,
ti kummardama panete ka minnu
nink säädmä kitolauluss mino suu.

Ma neide lennu järgi arva elupäivi:
kui ärä lännü nä, siis iks ma küsü,
kas vastsel keväjäl ütstõist viil näemi,
kas ole kaonu ma, vai viilgi püsü?

Raamatust: Artur Adson „Väike luuleraamat“, lk. 132