LõokeEllen Niit

Trill tiri-lill!
Trill-tiri-lill!
Taevapill,
taevapill!
Väikene lõokene,
päikese nõokene
laulab viiuli hääle peal,
pilveriiuli ääre peal!

Raamatust: Ellen Niit „Ühel viivul vikervalgel, lk. 205