Lõoke

Rahvalaul

Peremees, peremees,
hiir orasel,
hiir orasel,
siin orasel, siin orasel
ja suur! ja suur!

Raamatust: „Vanaema teab“, lk. 31