Musträstas ehk kuldnokk


Martin Körber

Nüüd laulab minu süda, suu,
et jälle käes on paastukuu.
Musträstas, õige laulumees,
küll selle poolest kõige ees,
on tulnud jälle tagasi,
meil toonud rõõmusõnumi.

Sealt meie õue puude pealt
nüüd hüüab tema, tõstes häält:
„Oh lapsed, ligi tulge nüüd,
teil õpetan ma kena viit,
siis mu´ga võidu laulate,
et jõudsin jälle tagasi!“

Raamatust: Eesti lasteluule valimik, I, lk. 14