Rukkirääk

Julius Oro

Põllul kuldne rukis kiigub,
õõtsub, hõljub rukkilill.
Kes sääl põllupeenral liigub,
silmad nõnda ärevil?

Tasa, tasa hiilib Viire,
tahab näha seda meest,
kes on kaduma nii kiire,
kuulda häält vaid rukki seest.

Igal õhtul põllult kostab
ühtesoodu prääk ja prääk!
„On see part?“ Kuid isa vastab:
„Põllul laulab rukkirääk“

Tasa, tasa hiilib Viire,
tahab näha, kus on rääk,
aga kaduma see kiire,
kostab ainult prääk ja prääk!
Raamatust: Julius Oro „Laps ja kuu“, lk. 51