* * *


Salme Ekbaum

Võib-olla tulid pääsukesed tagasi
mahajäetud katuste alla,
kui kõik olid läinud ja viidud.
Sirgeldasid õhtuti õues,
oodates, et kari hüütaks´ koju,
et pere tuleks põllult.

Ent kui madalalt nad ka tiirlesid,
jäi vana maja elutuks.
Ei laste hõikeid õueteelt,
ei õdusat suitsujuga leelt,
vaid hundiuba pikas heinas.

Pääsukesed lendasid
… ja lendasid ära leinas.

Raamatust: Salme Ekbaum „Kivi kiljatas aknasse“, lk.223