Varblased põllul

Julius Oro

Kaks varblast istusid põllumäel,
üks vana ja teine noor.
Nad nägid, kuis liikumas kaugel sääl
põllult taresse viljavoor.
Noor küsis: „Mis õigus põlduril
on viia kõik vili siit,
nüüd väikesil näljaseil varblasil
jääb vaid tühi ja kõle niit?“
Siis vastas vana: “Kas seda tead,
kes haris neid põldusid?
Sest sellele kuuluvad viljapead,
kelle vaevast nad võrsusid.“
Raamatust: Julius Oro „Laps ja kuu“, lk . 55