Vareseparve kismalaul

Helvi Jürisson


„Vaak, vaak!
Jääb naa,
kui ütles Jaak!“
„Ei jää, ei saa,
kraa!“
„Vaak, vaak,
pooleks saak,
ütles Jaak!“
„Krraa, krraa,
ei jää,
ei saa!“
„Krrääk, krääk,
meie saak,
teile jääk!“
„Vaak, vaak,
jääk on praak,
ütles Jaak!“
„Krrääk, krääk.
Jaak on kaak!“
„Või kaak on Jaak!
Me teile, vaak …!“
„Krraak!“             „Krrääk!“
„Vaak!“                               „Saak!“
„Jääk!“
„Krääk!“
„Krrrrrrrr!“

Raamatust: Eesti lastekirjanduse antoloogia 11. kd., lk.287