Ööbik (künnilind, sisask, kiriküüt)Valter Kruut

Toom kannab õiteloori,
soe öö käib mööda maad.
Nüüd õitsilinnukoori
taas salus kuulda saad.

                „Ole virk, ole virk,
                laisk tüdruk,
                laisk tüdruk,
                öö pikk, öö pikk!“

Õrn triller kajab võistu
ning kiidab pikka ööd.
Lind laisku laidab mõistu
ja hindab kündja tööd.

                „Kiri, Küüt, Kiri, Küüt,
vaole, vaole!
Laisk, laisk!
Tüdruk, tüdruk,
too piits, too piits!
Plaks, plaks!“
Laul kaunim on kui teistel,
viis otse lummab sind.
On suurim laulumeister
me väike künnilind.

Raamatust: Valter Kruut „Linnuraamat“, lk. 30