Ornitoloogiliselt

Eino Sepp

Nagu kraaksatav vares
ahervares,
nagu õnnetust parastav
harakas,
nagu varblane
nokatäit varastav,
rähnina otsiv
koore alt tõuke,
samas kui trillerdav lõoke,
või hangel kükitav punarind,
või mõtlikult liuglev viirelind …
Laulu-, naeru- ja nutulind,
muidugi on see ju
suu.

Raamatust: Eino Sepp „Vesiratas“, lk. 43