Pääsuke

Rahvalaul

Sibli villad, sabli villad,
pikad sukad, pikad sukad,
siidisukad,
siidisukad,
läksin aknast välja,
läksin aknast välja,
saba läks lõhki tsir-tsirr.

Ketrasin, kudusin,
ketrasin, kudusin,
kudusin pojale püksid,
poeg läks metsa kännu otsa,
tõmbas püksid lõhki tsir-tsirr.

Suuremale suurem tükk
väiksemale väiksem tükk,
kes selle üle nuriseb
sel karvust kinni, uksest välja, karr-kärr.

Raamatust: „Vanaema teab“, lk. 28