Porr

Peep Veedla

Kuusetüvel üles-alla
jookseks justkui väike hiir.
Kärmelt kuusekoort ta tallab,
ümber tüve tehtud tiir.

Kohe teine tiir ja kolmas,
ladva poole võetud suund.
Sibab üles nii et tolmab,
juba maandub naaberpuul.

Uuesti nüüd tõttab latva,
tehes tiire ümber puu.
Ei ta pelga, ei löö kartma,
hiir ta pole, hoopis muu:

kes ta muu kui linnuriigist
lind, kel nimeks pandud porr.
Ilma olla sellest liigist
oleks üpris kurb ja narr.

Porri nimi kõigil teada,
kuid kas näinud lindu ka?
Kui ei ole, tuleks seada
sammud parki kõndima.

Raamatust: Peep Veedla „Pöialpoiss – made in Luxembourg“, lk. 20