Teele, teele, kurekesedFriedrich Kuhlbars

Teele, teele, kurekesed,
üle metsa, maa,
üle suurte mägede,
üle mere ka,
ikka, ikka lõunale,
kus Egiptimaa!

Tulge jälle tagasi kevadisel a`al,
kui kõik pungad põõsastes
puhkevad me maal!
Kõlaks teie lauludest
pea õhusaal!

Kui kord jälle meie ra`ad
kuulvad teie häält,
küll siis viimsed jääpaed
lõpp`vad siit ja sealt!
Tooge meil` üks lilleaed
pika reisi päält!

Raamatust: Eesti lasteluule valimik I, lk. 31