Varblane väike väle meesJaan Kaplinski

Varblane väike väle mees
teab seda kevade hakku:
lendab ringi ja sikutab
aknavahedest takku.

Varblane, näita lastele,
kus on sinu pesa-ase!
Varblane väike väle mees
segada ennast ei lase.

Lendab vurinal minema,
takutuust uhkesti nokas,
sinna, kus on üks oksaauk
ülal räästalaua nukas.

Raamatust: Jaan Kaplinski „Õhtu on õunapuu“, lk. 23