VaresPeep Ilmet

Võõras tares, vares taras:
„Kraak-kraak,
Võõr-ras var-ras, võõr-ras var-ras,
kraak-kraak.
Kar-ra par-ras, kar-ra par-ras,
kraak-kraak.
Võõr-ras sar-ras, võõr-ras sar-ras,
kraak-kraak.
Kar-ra võõr-ras, kar-ra võõr-ras,
kraak-kraak.
Par-ras par-ras, var-ras var-ras,
kraak-kraak.“

Raamatust: Peep Ilmet „Matsalu mailt“, lk 23