Linnusõnu

Väino Vesipapp

    Kiivit ja kiivit
kiivitaja end kiidab.
  Mis imelik lind!

Raamatust: Väino Vesipapp „Aastaringist“, lk. 20