Linnusõnu

Väino Vesipapp

  Põldpüüde varbad
kirjanud vöökirjaseks
     lumise välja

Raamatust: Väino Vesipapp „Aastaringist“, lk. 129