Pääsüke päivälind

Eha Lättemäe

Kui usse omma valla,
meä tule ja lähä,
pääsükselaulu
viil õpi pähä.

Sellest meä tääsi
et kevade nakas´.
Päivä poole
jäi valla akan.

Päivä ja pääsükse
oma kuulda ja nätä.
Pääsükse päivä
võtab ve jätäb.

Pääsuke päivä
võib võtta või jätta
miu korjata
mustikamätta.

Raamatust: Eesti looduslüürika, lk.192