Rääk! Rääk!

Juta Kaidla

Rääk-rääk! Rukkirääk!
Kus võiks kuulda sinu häält?
Teised linnud nagu nooled
läksid teele lõuna poole
juba vara koidu ajal.
Sina jätsid jumalaga
paljad nurmed küla taga,
siis kui päike vajus loode.
Andsid ennast ööde hoolde –
läksid, ümberringi pime.
Mulle näis see nagu ime,
kuidas küll sa leidsid rajad.
Aga sa ju rukkiajal
olid siingi öine lind.
Sellepärast viiski sind
troopikasse
öine lend. 
     
Raamatust: Juta Kaidla „Liblikaga võidu“, lk. 24 ja
„Valgete liblikate aeg“,  lk 5