Linnuuni

Maimu Linnamägi

Värvupojukese linnuuni
sai enne hommikut nähtud.
Vakka püsis vaevalt koidikuni,
siis süüa säutsus kähku.
Kust ta sai
ja mis ta sõi?
Eks värvuema tema hüüdis.
Eks putukaid
ja mutukaid
                see värvuema talle püüdis.
Lapsepõnnikese unenägu
läks keskhommikul pooleks.
Ühest poolest sai unekägu,
see lendas memme hooleks.
Kust ta sai
ja mis ta sõi?
Eks köögikapi juurde kippus.
Eks piima tahtis
 ja leiba jahtis
                ja memme kaelas rippus.

Raamatust: Eesti lastekirjanduse antoloogia 11. kd., lk.174