Linavästrik

Peep Ilmet

Võbeleb saba ning nõelub nokk
teeveerest putukaid tokk-tokk-tokk.
Hoiab just nii pikka vahemaad,
nii et sa teda kätte ei saa.
Küsi: „Kas purustad kevadel jääd?“
Tokk-tokk-tokk ta nõtkutab pääd. 

Raamatust: Peep Ilmet „Matsalu mailt“, lk. 18