Külmalind

Juta Kaidla

Olen leevike, lumiste aedade lind.
Mul hallikad tiivad ja punane rind.
Kartsin kanget põhjapakast,
tulin talveks teie juurde.
Siin ma lendan ringiratast,
näitan oma kaunist kuube.
Põõsa alt saan tuulevarju,
nokin külmavõetud marju.
Mind mu pesapaik põhjalas ootama jäi,
kuni lõunamaa sõpru siin vaatamas käin.

Raamatust: Juta Kaidla „Liblikaga võidu“, lk. 26