Üükulli tüüpäivMilvi Panga

Kulliperre tulus tüüpäiv
nakkas peale, ku mi üüpäiv
üüse vahtsõ nime saa,
ku om suikman ilmamaa.

Kull mõist ollaq häste vakka.
Umast tüüst ta suurt ei vatra.
Vahel huikas korstnalõõri:
„Üüga teeni tuhat üüri.“

Raamatust: Milvi Panga „Läämi kaemi“, lk. 46