* * *

Jaan Kaplinski

Kõllatse tsirgukese omma jo
mõisa puie pääl – süküs
om tulnu püsse kujunu
tibupoja suures saanu

eelä isteva pääsökese
suurtii veereh puie pääl
täämbä omma na lännü
pääsukese kohe ti lätsi
pääsukese kohe ma lää

Raamatust: Jaan Kaplinski „Taivahe heidet tsirk“, lk. 10