Ööbik

Helgi Muller

Priidik! Priidik! Priidik!
Plaks! Plaks! Plaks! Plaks!
Loputan järves pesu
puhtamaks, puhtamaks, puhtamaks.
Too pesupali, too pesupali!
Kiiresti, kiiresti!
Kärr!
Siin pesupali, siin pesupali –
terve järv!
Priidik! Priidik! Priidik!
Vesi on märg!
Võta, võta särk! Võta, võta see särk!
Plaks! Plaks! Plaks! Plaks!
Loputan järves pesu
puhtamaks, puhtamaks, puhtamaks.
Töö on pikk.
Öö on pikk.
Ööbik! Öö-bik!

Raamatust: Helgi Muller „Laulud ratastel“, lk.18