Kodutse tsirgu`


Artur Adson

Egä päivä sünnü aigu,
egä hämariku paigu

lendäp varessit ja hakke,
nii et taivas om neist sake,

jagelen nink tiirelden,
maja kottal piirelden –

hommingul õks söödamaale,
õdangul jäll koduraale -

üle sinu-minu maja
lennätä neil ikes vaja.

Luudu mustass, tõise´ ahass,
keäki neid ei omass tahass.

Kuulnu ilmsi vai kui maanu,
niida omatsess nä saanu.

Lendäp siivaliste rodu
üle sinu-minu kodu,

lendäp siivaliste rodu,
seo om kodu, seo om kodu.

Raamatust: Sõnarine. Eesti luule antoloogia, 2. lk.68